SkriVet - Magnus Götherström

  -  

Välkommen!
Detta är en hemsida som visar det som Magnus Götherström producerat textmässigt. Tyngdpunkten ligger på artiklar och uppsatser som jag skrivit vid Högskolan på Gotland.

Många av texterna är i pdf-format, för detta behövs en speciell läsare som kan hämtas gratis här ->Till adobes sida för hämtning av acrobat reader

Kort beskrivning

av innehållet på denna hemsida

Uppsatser och andra texter som jag skrivit.
Här finns exempel på hur några av mina texter och uppsatser ser ut. Jag har läst Europaprogrammet vid Högskolan på Gotland, med historia som basämne. Nu har jag fortsatt med att läsa enstaka kurser. Du finner kursplanen för programmet, i länkmenyn "Europaprogrammet", samt förteckning över de enstaka kurserna. Artiklar både från högskolan (HGO) och komvux finns upplagda här. Likaså finner du andra artiklar här av mer eller mindre vetenskaplig natur, klicka vidare på respektive länk i menyn för att hitta mera information. För dig som vill veta mera om mig finns det en CV, there is also an English version of the CV. Förutom att skriva så har jag läst upp nyheter ibland för olika radiostationer, mer om detta hittar du >>om du klickar här.

E-BREV                © Reecoy Entertainment 1991-.