SkriVet - Magnus Götherström

  -  

Välkommen!
Detta är en hemsida som visar det som Magnus Götherström producerat textmässigt. Tyngdpunkten ligger på artiklar och uppsatser som jag skrivit vid Högskolan på Gotland.

Många av texterna är i pdf-format, för detta behövs en speciell läsare som kan hämtas gratis här ->Till adobes sida för hämtning av acrobat reader

Publicerade artiklar

...kort information

Här nedanför hittar du några texter jag fått publicerade i tidningar eller på hemsidor, även här är texterna i pdf-format. Senast skriven text ligger längst upp.
I det gröna fältet står vilken typ av text det är, därefter kommer namnet på tidningen/hemsidan som publicerat den. Efter det kommer titeln på texten följt av eventuell underrubrik samt sist eventuell länk till pdf-version (om inte länk visats tidigare).

Artikel

GUSEM 6
>>LÄNK (klicka på Tidskriften GUSEM)
FLYGPLANKRYSSAREN GOTLAND - Svenskt storhetsvansinne eller militärstrategiskt taktiskt drag
publiceras hösten 2015


Artikel

GUSEM 2
>>LÄNK (klicka på Tidskriften GUSEM)
Övergången till bilfärja i gotlandstrafiken
publicerad 19 september 2011


Uppsats

Svenska Fyrsällskapet
>>LÄNK (klicka på läsvärt)
Sjöfartsfyren - Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv
publicerad 25 augusti 2003


Artikel

Gotländska Nyheterna
Hoburgen och Gotska Sandöns fyrar, ett utdrag ur uppsatsen "Sjöfartsfyren -..."
>>publicerad 12 april 2002

Artikel

Fyrar runt Gotland >>LÄNK
Om Kopparstenarne samt ett utdrag ur uppsatsen "Sjöfartsfyren - ..."
om Hoburgen och Gotska Sandöns fyrar
>>publicerad 10 april 2002

Artikel

Gotländska Nyheterna >>LÄNK
Om Kopparstenarne -
en sammanfattning om fyrskepp nr. 16.
>>publicerad 28 mars 2002

E-BREV                © Reecoy Entertainment 1991-.